ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง คนงาน (นักการภารโรง) และวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 28/04/2023 เวลา 09:26:09 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย