ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การโอนงบประมาณรายรับ–รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 1/2562

เมื่อ 01/11/2018 เวลา 11:02:02 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย