ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การโอนงบประมาณรายรับ–รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 10/2562

เมื่อ 03/04/2019 เวลา 11:23:52 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย