ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การโอนงบประมาณรายรับ–รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 14/2562

เมื่อ 07/08/2019 เวลา 14:55:36 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย