ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การโอนงบประมาณรายรับ–รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 19/2562

เมื่อ 04/10/2019 เวลา 10:39:21 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย