ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การโอนงบประมาณรายรับ–รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่9/2564

เมื่อ 14/05/2021 เวลา 13:01:01 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย