ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่10/2565

เมื่อ 17/05/2022 เวลา 15:25:55 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย