ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

เมื่อ 01/06/2022 เวลา 10:30:24 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย