ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 แก้ไข ครั้งที่ 1

เมื่อ 01/06/2022 เวลา 14:07:36 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั่งที่ 1