ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างะนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 1,2,3,8,10,11 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 18/01/2021 เวลา 10:35:24 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย