องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

E-Service

 

E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เปิดให้บริการออนไลน์แบบ E-Service เพื่อให้บริการประชาชนโดยมิต้องเดินทางมายังสำนักงานที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง โดยให้ท่านพิจารณาช่องทางที่ท่านต้องการใช้บริการ โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แสกน QR-code หรือคลิ๊กลิ้งค์ URL ตรงรูป QR-code ในหัวข้อบริการนั้นๆ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วกดส่ง หลังจากนั้นไม่เกิน 24 ชั่วโมงทางเจ้าหน้าที่ประสานงานจะติดต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-173661 ต่อ 11

 

 

 

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

 

 

การแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหาย

 

หรือเพิ่มช่องทางติดต่อทาง LINE อบต.ป่าซาง แสกน QR-code

 

 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น