องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหนองบัว

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หนองบัว หมู่ที่ 13 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหนองบัว หมู่ที่ 13 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้่วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง พนักงาน อบต. และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกดอกบัวแดง โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกดอกบัวแดง ให้เต็มพื้นที่หนองบัว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม เป็นสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น