องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

U2T for BCG CRRU Market Fair 2022

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มอบหมายให้นายทักษิณ มาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เข้าร่วม กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งาน “U2T for BCG CRRU Market Fair 2022” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในรูปแบบการแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าคัดสรรสินค้าของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จัดโดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มร.ชร. โดยบูรณาการการทำงานในพื้นที่ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการนำสินค้ามาจัดแสดง และสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าประจำตำบลอย่างยั่งยืนต่อไป

 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น